Uniunea Europeană
Guvernul României
Instrumente Structurale

Scop

Proiectul are drept scop punerea în aplicare a noțiunilor de geometrie Riemanniană în analiza și proiectarea algoritmilor de ordinul întâi și al doilea pentru rețele neuronale pentru învățare profundă.

Obiective specifice

Definirea unui cadru probabilistic și geometric pentru studiul de rețele neuronale profunde menite pentru o mai bună înțelegere a mecanismelor de lucru din spatele succesului învățării profunde

O caracterizare completă a geometriilor riemanniene de ordinul al doilea și a celor afine ale unui model statistic, pentru studiul metodelor de optimizare de ordinul al doilea peste varietăți statistice

Proiectarea și implementarea de noi metode de ordinul întâi și al doilea pentru optimizarea funcțiilor definite pe un model statistic, în special în cazul antrenării de rețele neuronale

O evaluare empirică a algoritmilor propuși pentru antrenarea de rețele neuronale profunde cu seturi de date standard și în competiții industriale, cu scopul de a arăta eficiența metodelor noastre comparate cu stadiul actual al tehnologiei în analiza imaginilor, video-urilor, documentelor text și audio

Un studiu de fezabilitate, incluzând analiza pieței și identificarea pieței potențiale pentru aplicații de succes în învățarea profundă, care va fi folosit în ghidarea activităților de dezvoltare experiementală ale proiectului

Implementarea unor aplicații demonstrative inovatoare, specifice, bazate pe tehnologii de învățare profundă, și în particular pe algoritmi dezvoltați în proiect, pentru sarcini de analiză de clasificare și analiză predictivă a imaginilor vizuale, video-urilor, textelor și documentelor audio

Echipa proiectului

Publicații

Software

Argo este o librărie pentru algoritmi de învățare profundă, fundamentată pe TensorFlow și Sonnet. Librăria permite antrenarea de modele diverse prin specificarea parametrilor acestora și a topologiilor rețelelor printr-un fișier de configurare.

Despre proiect

  • Valoarea totală a proiectului: 8.689.500 lei
  • Asistenţa financiară nerambursabilă: 8.617.500 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională: 7.276.617 lei
  • Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional: 1.340.883 lei

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.